Consultatie

Consultatie


Het secretariaat  is geopend van 8.00 tot 12.00 u.

De praktijkassistente zal u dan graag verder helpen bij het aanmelden , het noteren van afspraken en huisbezoeken.


Tracht zoveel mogelijk zelf op consultatie te komen.

In onze praktijkruimte hebben we immers al het nodige materiaal steeds bij de hand.


Gelieve steeds tijdig (5 minuten voordien) aanwezig te zijn voor uw consultatie. Indien u toch verhinderd bent, of er niet tijdig geraakt, gelieve uw afspraak dan te annuleren of ons te verwittigen. 


We voorzien 1 afspraak per persoon.  Indien u met 2 personen wenst te komen, gelieve dan ook 2 afspraken te maken.  We houden ons immers graag aan de voorziene tijd. Zo hoeft niemand langer te wachten dan nodig.


Denkt u toch meer tijd nodig te hebben owv een gesprek,  kleine  ingreep, longfunctie,...?

Gelieve hiervoor dan telefonisch contact op te nemen.


Gelieve uw GSM uit/stil te zetten tijdens de consultatie.


Graag steeds alle benodigde  (in te vullen) documenten meebrengen :  kleefbriefjes van de mutualiteit,  arbeidsongeschiktheidsattest(en) van de werkgever, attest ‘vertrouwelijk’ van de mutualiteit,….


Voor uw en onze veiligheid vragen we, indien mogelijk, om elektronisch te betalen via Bancontact.