Globaal Medisch Dossier

Globaal Medisch Dossier


Door je huisarts je GMD toe te vertrouwen, laat je je huisarts toe de coördinatie van je medische verzorging te organiseren. Hierdoor verhoogt de kwaliteit van je gezondheidszorg.


Als voordeel betaal je minder remgeld bij je huisarts.


Indien u uw GMD toevertrouwt aan een huisarts in “de Medische Hoek”, dan gelden deze voordelen bij alle huisartsen binnen “de Medische Hoek”. 

Immers niet elke arts kan altijd aanwezig  zijn omwille van bvb. bijscholing, gezinsorganisatie, … 

Bij afwezigheid van je eigen huisarts, kan je om die reden op zo’n momenten wel beroep doen op een andere collega.  Daarom plannen de artsen regelmatig overleg. Hierdoor gaat geen belangrijke medische informatie verloren.