Resultaten bespreken

Resultaten bespreken


Langdurige telefoongesprekken tijdens de consultaties zijn erg storend.   

U heeft dit misschien zelf al ervaren. We trachten dit te beperken.


Bespreking van resultaten gebeurt daarom tijdens een consultatie. 

Dit laat ons toe om rustig duidelijke uitleg te kunnen geven en op uw vragen te kunnen antwoorden.