Voorschriften & Attesten

Voorschriften & attesten


Voorschriften worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging

We voorzien je van de nodige voorschriften tot de volgende  consultatie.

Er worden geen voorschriften gegeven voor reeds afgeleverde medicatie.  Dit is de verantwoordelijkheid van de apotheker. 


Voor het invullen van attesten en formulieren is vaak tijd en informatie nodig. Daarom dien je ook hiervoor op raadpleging te komen.

 

Je huisarts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid.

Maak het hem daarom niet moeilijk : Vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is.  Valse attesten worden steeds geweigerd.