Medische zorg

Consultatie

Het secretariaat  is geopend van 8.00 tot 12.00 u.

Tracht zoveel mogelijk zelf op consultatie te komen. In onze praktijkruimte hebben we immers al het nodige materiaal steeds bij de hand. Elke ochtend komen er een aantal extra consultaties vrij.

Gelieve steeds tijdig aanwezig te zijn. Indien u toch verhinderd bent, gelieve uw afspraak dan te annuleren of ons tijdig te verwittigen.

We voorzien 1 afspraak per persoon.  Indien u met 2 personen wenst te komen, gelieve dan ook 2 afspraken te maken. We willen immers graag de tijd voor u voorzien die u verdient en zo hoeft niemand langer te wachten dan nodig.

Langdurige telefoongesprekken tijdens de consultaties zijn erg storend, daarom trachten we dit te beperken. De artsen bellen u terug van zodra ze kunnen. Bespreken van resultaten (labo en/of beeldvorming) gaat door tijdens een raadpleging.

Voorschriften, attesten en formulieren worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging.  We voorzien je van de nodige voorschriften tot de volgende  controle.

Er worden geen voorschriften gegeven voor reeds afgeleverde medicatie.  Dit is de verantwoordelijkheid van de apotheker. 

Je huisarts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het haar daarom niet moeilijk : vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is.  Valse attesten worden steeds geweigerd.

Graag steeds alle benodigde  (in te vullen) documenten meebrengen: arbeidsongeschiktheidsattest(en) van de werkgever, attest ‘vertrouwelijk’ van de mutualiteit, medisch attest school-, sport- of arbeidsongeval…

Al onze dokters beschikken over een elektronische betaalterminal, dus vragen we voor uw en onze veiligheid om zoveel mogelijk elektronisch te betalen.

Huisbezoeken

Huisbezoeken worden voorbehouden voor mensen die zich omwille van ziekte of immobiliteit niet naar de praktijk kunnen verplaatsen.

Is een huisbezoek écht nodig, vraag dit dan aan vóór 10u.

Dit laat ons toe ons werk te organiseren.

U kan vragen naar uw eigen huisarts.

Bij dringende huisbezoeken wordt er gekeken welke arts zich het snelst vrij kan maken.

Om een goede dienstverlening te kunnen garanderen worden door alle artsen huisbezoeken afgelegd in regio Hombeek - Leest - Mechelen afgebakend door volgende 'grenzen' :

Vaart Kapelle-op-den-Bos / N16 / Heffen / Leest / Gentsesteenweg / Stuivenbergvaart / Vaartdijk / Postzegellaan / Bedrijvenlaan / E19 / Hombeek.

Buiten deze 'grenzen' kan in onderling overleg met je huisarts gekeken worden of huisbezoeken mogelijk zijn.

Bloedafnames

De verpleegkundige voert bloedafnames uit op afspraak elke ochtend van 8-10u. Hiervoor breng je het aanvraagformulier van je arts mee. Maak een afspraak digitaal of via de praktijkassistente.

Maak een online afspraak

Maak een ONLINE afspraak indien u andere klachten heeft (trauma's, rugpijn, buikpijn,...), nood heeft aan chronische medicatie, vaccinaties...én géén recent contact had met covid-19-positieve patiënten of gezinsleden met klachten.

Maak afspraak
Top