Wie zijn we?

Annelies Huybrechts

Kinder & jeugdpsycholoog

GSM: 0491/733276

Annelies Huybrechts

Ik ben Annelies Huybrechts, klinisch kinder- en jongerenpsychologe (KULeuven, 2002) en systeemtheoretisch psychotherapeute (Interactie-Academie, 2008).
Sinds 2015 werk ik in De Medisch hoek op maandagen en op woensdagen.
Naast mijn werk in De medische hoek werk ik als freelance trainer aan de Interactie-Academie te Berchem en geef ik trainingen, intervisie en supervisie aan volwassenen.

Ik werkte 13 jaar in een residentiële voorziening in Brussel met kinderen en jongeren vanuit de hele wereld, twee jaar in een residentiële voorziening in Duffel en een jaar in een residentiële voorziening in Mechelen met kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Wanneer kinderen en jongeren zorgen hebben, met een probleem kampen of wanneer hun ouders, pleegouders, leerkracht, dokter of anderen bezorgd zijn over hen, dan zoek ik graag mee naar een uitweg.
 
Ik vind het belangrijk om samen met het kind of de jongere en zijn of haar (pleeg/plus/groot…) ouders te kiezen hoe en met wie we kunnen samenwerken. We kunnen praten en samen nadenken, tekenen, schilderen, met muziek, kunst of fotografie werken, spelen, schrijven, verhalen maken,…
We kunnen dat samen doen met belangrijke anderen of zorgen voor feedback zodat ouders of andere belangrijke anderen betrokken kunnen worden en een steunende rol kunnen opnemen in veranderingsprocessen.
 
Soms gaat het snel, soms gaat het trager, maar meestal kunnen donderwolken overwaaien en plaats maken voor meer zonlicht.
 

Waarvoor kan je bij mij terecht?

 • angsten, nachtmerries, faalangst, paniek, dwangmatig gedrag,…
 • slaapmoeilijkheden, piekeren, vermoeidheid
 • verdriet, somberheid, depressie, suïcidaliteit
 • stress en traumagebonden klachten
 • versterken van sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en coping
 • migratie thema’s, aanpassingsmoeilijkheden, racisme, heimwee en gemis
 • verwarrende ervaringen, negatief en kritisch denken, stemmen horen,…
 • moeilijkheden rond scheiding en co-ouderschapsregeling, zoeken naar je eigen mening
 • moeilijkheden rond pleegzorg, adoptie, residentiële plaatsing
 • emotieregulatieproblemen, boosheid, agressief gedrag, spanningen, automutilatie,…
 • psychosomatische klachten zoals onverklaarbare hoofdpijn, buikpijn,…
 • opvoedingsmoeilijkheden, opstandigheid, escalaties, conflicten,…
 • vragen rond gender, LGBTQ+,..

Daarnaast bied ik ook oudergesprekken, gezinsgesprekken en supervisie aan hulpverleners uit de ambulante of residentiële context aan op individuele basis.
Indien aangewezen werk ik samen met andere hulpverleners uit de buurt.

Tarief

60 euro per sessie van 45 minuten
120 euro per sessie van 1,5 uur

Een gedeelte van dit bedrag kan terugbetaald worden door je mutualiteit. Je kan daarvoor zelf een formulier voor terugbetaling van je mutualiteit meebrengen.

Maak een online afspraak

Maak een ONLINE afspraak indien u andere klachten heeft (trauma's, rugpijn, buikpijn,...), nood heeft aan chronische medicatie, vaccinaties...én géén recent contact had met covid-19-positieve patiënten of gezinsleden met klachten.

Maak afspraak
Top