Wie zijn we?

Dominique Courtin

Psychologe

GSM: 0472/361592

Dominique Courtin

Na 15 jaar in het bedrijfsleven te hebben gestaan, was voor mij de tijd rijp om mijn leven een invulling te geven die nauwer aansluit bij wie ik ben.
In 2014 ben ik afgestudeerd als integratief psychotherapeut aan de Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie (AIHP) en in 2016 als klinisch psychologe aan de KU Leuven.

Psychotherapie is een soort bewustwordingsproces. Een eerste stap is om je bewust te worden van en inzicht te verwerven in je eigen belevingen, denkpatronen en gedrag. Een volgende stap is dan om deze bij te sturen of een voor jou aanvaardbare plaats te geven in je leven. Zo kan je dichter komen bij wat voor jou echt belangrijk is. Wat heb jij nodig om verder te kunnen met je leven? Wat zijn jouw doelen? Wat zijn jouw verwachtingen?

Voor velen is de drempel om psychotherapie te volgen nog hoog. Gelukkig merken we hier de laatste jaren al veel verbetering in. Het zijn niet enkel de trauma’s met de grote T die zorg nodig hebben, maar zeker ook die kleine, dagelijks terugkerende trauma’s met een kleine t…

Waarvoor kan je bij mij terecht?

  • Emotionele problemen
  • Depressie, somberheid, verdriet
  • Rouwverwerking, verliesverwerking
  • Angsten
  • Relationele problemen
  • Burn-out of stress gerelateerde problemen
  • Vragen rond identiteit
  • Ondersteunende therapie na residentiële opname

Tarief

55 euro per sessie van 55 minuten.
Afhankelijk van je mutualiteit, kan een gedeelte van dit bedrag terugbetaald worden.

Wanneer:

Maandag tussen 8.30h en 13.30h
Vrijdag tussen 8.30h en 19h

Maak een online afspraak

Maak een ONLINE afspraak indien u andere klachten heeft (trauma's, rugpijn, buikpijn,...), nood heeft aan chronische medicatie, vaccinaties...én géén recent contact had met covid-19-positieve patiënten of gezinsleden met klachten.

Maak afspraak
Top