Kinder & jeugdpsycholoog

Ik ben klinisch kinder- en jongerenpsychologe (KULeuven, 2002) en systeemtheoretisch psychotherapeut (Interactie-Academie, 2008). Naast mijn werk in De medische hoek werk ik als psychologe voor Willekom vzw te Mechelen. Daarnaast ben ik ook nog freelance trainer aan de Interactie-Academie

te Berchem. Ik werkte voordien 14 jaar voor vzw Minor-Ndako te Anderlecht en 2 jaar voor OBC jeugdzorg Ter Elst.


Wanneer kinderen en jongeren zorgen hebben, met een probleem kampen of wanneer hun ouders, leerkracht of dokter bezorgd zijn over hen, dan zoek ik graag mee naar een uitweg.

 

Ik vind het belangrijk om samen met het kind of de jongere te kiezen hoe we kunnen samenwerken. We kunnen praten, tekenen, schilderen, met muziek of foto’s werken, spelen, schrijven, verhalen maken,…

 

Soms gaat het snel, soms gaat het trager, maar meestal kunnen donderwolken en regendruppels overwaaien en plaats maken voor meer zonlicht.

 

Waarvoor kan je

bij mij terecht?

 

-angsten, nachtmerries,

faalangst,…

 

-slaapmoeilijkheden,

piekeren, vermoeidheid

 

-verdriet, somberheid,

depressie

 

-stress en traumagebonden

klachten

 

-versterken van

sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en coping

 

-migratie thema’s,

aanpassingsmoeilijkheden, heimwee en gemis

 

-verwarrende ervaringen

 

-moeilijkheden

rond scheiding

 

-moeilijkheden

rond pleegzorg, adoptie, residentiële plaatsing

 

-emotieregulatieproblemen,

boosheid, agressief gedrag, spanningen

 

-psychosomatische

klachten zoals onverklaarbare hoofdpijn, buikpijn,…

 

-opvoedingsmoeilijkheden,

opstandigheid, escalaties, conflicten,…

 

-…

 

Daarnaast bied ik ook supervisie aan hulpverleners uit de ambulante of residentiële context aan op individuele basis.

 


 

Tarief

 

55 euro per sessie

van 45 minuten

 

Een gedeelte van

dit bedrag kan terugbetaald worden door je mutualiteit.

 

Ik heb een overeenkomst

met de CM en met de Voorzorg.

 

 

Contact:

0491/733276